Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

To forma terapii, która odbywa się w indywidualnym kontakcie psychoterapeuty z pacjentem. Częstotliwość spotkań i czas trwania psychoterapii zależą od zgłaszanego problemu oraz oczekiwań Pacjenta.

Terapia indywidualna rozpoczyna się zazwyczaj jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których pacjent podejmuje decyzję dotyczącą pracy nad sobą wg ustalonych zasad, a terapeuta stwierdza, czy może się podjąć pracy nad celem ustalonym przez pacjenta. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Kontrakt terapeutyczny obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których pacjent jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

Psychoterapię indywidualną stosuję w sytuacjach doświadczania następujących trudności:

  • kryzys emocjonalny (np. spowodowany nagłym,  obciążającym wydarzeniem, poważną zmianą w życiu lub długotrwałym stresem)
  • lęk
  • TRAUMA
  • depresja
  • dolegliwości  ze strony ciała, które nie mają podstaw somatycznych
  • nadmierne reagowanie na stres
  • myśli i czynności przymusowe
  • trudności w relacjach
  • doświadczenie przemocy oraz dorastania i życia w rodzinie z problemem alkoholowym

Sesja dla pacjentów indywidualnych trwa 50 min. Koszt jednego spotkania to 140 zł.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

tel. +48 604 59 89 28

KONSULTACJE SĄ UMAWIANE NA KONKRETNY DZIEŃ I GODZINĘ, BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE CZY POCZEKALNI.

W celu umówienia wizyty:

Zadzwoń lub wyślij sms na numer +48 604 59 89 28

(na telefony i smsy odpowiadam w tygodniu w godz. 9 - 19, w soboty w godz. 10- 16)

Napisz maila na adres: a.cylwik@gmail.com

(na maile odpowiadam w tygodniu w godz. 9 - 19)