Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Młodzież:

Na pierwsze spotkanie dotyczące terapii młodzieży zapraszam rodziców w celu ustalenia problemów, przedstawienia sposobu pracy i zasad formalnych. Pierwsze spotkanie trwa 50 minut.

Kolejne spotkanie odbywa się już z samym nastolatkiem. Ma ono na celu poznanie nastolatka, wstępną diagnozę oraz zorientowania się co do chęci i możliwości uczestnictwa w terapii. Sesja trwa 40 minut. Po tej sesji następuje 10 minutowe podsumowanie spotkania z rodzicami i ustalenie dalszych działań dotyczących terapii.

Dalsze sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Przebieg terapii

Terapia polega głównie na rozmowie, w trakcie której młody człowiek porusza ważne dla niego tematy. Spotkania psychoterapeutyczne mają pomóc nastolatkowi w przyjrzeniu się swoim uczuciom, zachowaniom, relacjom, ułatwiają zrozumienie siebie, tego co  dzieje się w szkole, w relacjach z rówieśnikami, w relacji z rodzicami a co za tym idzie – pomagają dokonać realnej poprawy funkcjonowania. W trakcie spotkań stosowane są również różnego rodzaju ćwiczenia i interwencje terapeutyczne.
W relacji z nastolatkiem, tak jak z każdym pacjentem obowiązuje mnie zasada pełnej poufności.

Dzieci do 11 r.ż.:

Na pierwsze spotkanie dotyczące terapii młodzieży zapraszam rodziców w celu ustalenia problemów, przedstawienia sposobu pracy i zasad formalnych. Pierwsze spotkanie trwa 50 minut.

Kolejne spotkanie odbywa się już z samym dzieckiem. Ma ono na celu poznanie dziecka, wstępną diagnozę oraz zorientowania się co do chęci i możliwości uczestnictwa w terapii. Sesja trwa 45 minut. 

Trzecie spotkanie to ponowne spotkanie z rodzicami. Na tej sesji następuje podsumowanie spotkania z dzieckiem, przekazanie wniosków ze spotkań oraz ustalenie dalszych działań dotyczących ewentualnej terapii. Sesja trwa 50 minut.

Następne sesje odbywają się już z dzieckiem raz lub dwa razy w tygodniu (a w uzasadnionych przypadkach częściej) i trwają 45 minut.

Przebieg terapii

Terapia polega na rozmowie i zabawie, w trakcie której dziecko "przerabia" w bezpiecznych warunkach ważne dla niego tematy, z którymi trudno mu samemu poradzić sobie w chwili obecnej. W procesie psychoterapii dziecko zaczyna lepiej radzić sobie z trudnymi zmianami, napięciami czy emocjami. W trakcie spotkań stosowane są również różnego rodzaju ćwiczenia i interwencje terapeutyczne, często w postaci terapii przez zabawę lub opowieści/bajki.
W relacji z dzieckiem, tak jak z każdym pacjentem obowiązuje mnie zasada poufności.

--------------------------

Podobnie jak w przypadku terapii osób dorosłych także u dzieci i młodzieży ważne są stałość i regularność sesji.

Ważne jest więc by rodzice wspierali dziecko w regularnym uczestnictwie w terapii, szczególnie w trudnych momentach, kiedy nastolatek może nie mieć w sobie aż na tyle siły, czy chęci by przyjść na sesję. Ważne też, by rodzice starali się patrzeć na terapię jak na możliwość wspierania rozwoju, a czasem i konieczność zachowania zdrowia i zagwarantowania lepszej przyszłości dziecka, a nie jak na zajęcia pozalekcyjne.

W trakcie trwania procesu terapii mogą okazać się niezbędne konsultacje z rodzicami pacjenta.

Są to jednak zawsze kwestie indywidualne. Może też okazać się, że kontakt między sesjami z rodzicami pacjenta nie jest wskazany. Takie konsultacje odbywają się zawsze w innym czasie aniżeli sesje dziecka/nastolatka. Nie jest to natomiast psychoterapia rodziców pacjenta. Czasem pomocne może być podjęcie przez rodziców pacjenta własnej terapii, terapii partnerskiej lub skorzystanie z doraźnego wsparcia psychologicznego u osoby niezależnej.

Terapia dzieci i młodzieży ma często charakter długoterminowy. Ważne jest też by nie przerywać terapii nagle. Jeśli z jakiś powodów rodzice postanowią nagle zakończyć terapię, warto umożliwić dziecku odbycie kilku sesji końcowych.

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży stosuję w sytuacjach doświadczania następujących trudności:

  • LĘK
  • ZABURZENIA ADAPTACYJNE
  • NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
  • depresja
  • dolegliwości  ze strony ciała, które nie mają podstaw somatycznych
  • nadmierne reagowanie na stres (w tym stres szkolny)
  • SYTUACJE KRYZYSOWE
  • trudności w relacjach z rówieśnikami
  • TRUDNOŚCI SZKOLNE
  • kryzys emocjonalny (np. spowodowany nagłym,  obciążającym wydarzeniem, poważną zmianą w życiu lub długotrwałym stresem)

 

Sesja trwa 50/45 min. Koszt jednego spotkania to 120 zł.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

tel. +48 604 59 89 28

KONSULTACJE SĄ UMAWIANE NA KONKRETNY DZIEŃ I GODZINĘ, BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE CZY POCZEKALNI.

W celu umówienia wizyty:

Zadzwoń lub wyślij sms na numer +48 604 59 89 28

(na telefony i smsy odpowiadam w tygodniu w godz. 9 - 19, w soboty w godz. 10- 16)

Napisz maila na adres: a.cylwik@gmail.com

(na maile odpowiadam w tygodniu w godz. 9 - 19)