By móc stworzyć szczęśliwe i stabilne związki w naszym dorosłym życiu, musimy często przepracować wzorce emocjonalne, jakie przejęłyśmy od naszych matek. Bowiem relacje z matkami kształtują nasze relacje z bliskimi nam ludźmi

Możesz uważać swoja matkę za bliską przyjaciółkę i osobę, której możesz wszystko powiedzieć. Możesz uzależniać swoje poczucie własnej wartości od jej oceny i akceptacji. Może być też tak, że trzymasz ją na dystans i w ten sposób chronisz swoją niezależność i tożsamość. Niezależnie jednak od tego czy czujesz się blisko ze swoją matką czy też nie, to, jakie miałyście w przeszłości i obecnie relacje kształtują wszystkie pozostałe związki, jakie pojawiają się w Twoim życiu.

Spróbuj zastanowić się nad stylem wychowania prezentowanym przez Twoja matkę. Zrób to bez zbytniej krytyczności wobec niej. Praca nad wglądem i samoświadomością jest jednym z najlepszych sposobów na zmianę naszego zachowania i uczuć.

W bliskich związkach często pojawiają się pewne emocjonalne klucze, które powodują wybuchy rozmaitych lęków i niepewności. Reaktywują one nasze dziecięce Ja, które reaguje często w mało racjonalny sposób, który wywołuje w nas poczucie irytacji i przytłoczenia. Na przykład będą w związku możesz reagować bardzo gwałtownie na próby organizacji Twojego życia przez twojego partnera. Twoja nadreakcja może zupełnie nie dotyczyć jego osoby, a osoby z przeszłości, która miała dla Ciebie kluczowe znaczenia – Twojej matki. Zachowanie partnera może, bowiem przypominać zachowanie Twojej matki, która nie pozwalała Ci podejmować samodzielnie decyzji, eksplorować świata, podejmować ryzyka.

Jak sobie radzić?

Kiedy zauważysz, że uruchomiły się w Tobie te emocjonalne wyzwalacze, postaraj się, choć na chwile wycofać z sytuacji. Wykorzystaj ta chwile na zastanowienie się nad tym czy i co w tej chwili projektujesz na swojego partnera. Uświadom sobie, że te uczucia bazują na Twoim dziecięcym doświadczeniu poczucia bezradności wobec krytycyzmu czy też niezaspokojenia Twoich podstawowych potrzeb. Twoja umiejętność oddzielenia emocji, które wywołuje w Tobie partner od tych, które wywołuje Twoja pamięć i dziecięce JA jest bardzo trudna, ale możliwa do osiągnięcia. Wyrobienie jej w sobie daje ci szansę na pracę nad sobą i jednoczesną pracę nad swoimi relacjami z innymi ważnymi dla Ciebie osobami.

Kiedy córki same stają się matkami, mają tendencję do powtarzania stylów wychowawczych swoich matek bądź tez ich zupełnej przeciwności. Rzadko, kiedy świadomie wybierają coś pośrodku. Jednakże, tak samo jak niebezpieczne jest powtarzanie stylu wychowania Twojej matki, (jeżeli był on niekorzystny dla kształtowania się twojego JA), tak samo styl zupełnie przeciwny może wywrzeć negatywny wpływ na twoje dziecko. Przykładem może być Twoja bardzo surowa matka i Twój bardzo liberalny styl wychowania, jako odpowiedź na twoje przeżycia z dzieciństwa. W tej sytuacji Twoja tendencja do niewyznaczania granic, do pozwalania dziecku na robienie, co tylko się mu podoba, nie zwracanie mu uwagi na pewne normy moralne i społeczne, może okazać się równie niekorzystne dla rozwoju jego Ja, jak bycie zbyt surową i oceniającą.

Pracuj, zatem nad umiejętnością wglądu w siebie i uważności na swoje zachowanie w relacjach z innymi ludźmi – zwłaszcza z Twoim partnerem i dziećmi. Staraj się świadomie wypracowywać złoty środek.

Jeżeli jesteś z Łodzi i czujesz, że to temat, który jest Ci bliski, ale nie jesteś w stanie sama go przepracować, to zapraszam Cię do pracy ze mną w trakcie psychoterapii indywidualnej. Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Terapia i konsultacje. Możesz też skontaktować się ze mną bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 604 59 89 28